Ontslagredenen

Ontslagredenen

Wanneer u ontslagen wordt kan dit diverse oorzaken hebben. De meeste werknemers die worden ontslagen via het Uwv krijgen als reden bedrijfseconomische omstandigheden. Deze term is een vrij breed begrip.

Ontslag tijdens ziekte

Wanneer u ziek of arbeidsongeschikt thuis bent mag uw werkgever u niet zomaar ontslaan. De basisregel is dat iemand die ziek is de eerste twee jaar niet ontslagen mag worden. Deze bepaling is wettelijk geregeld en staat bekend als het opzegverbod tijdens ziekte. Een ontslagprocedure starten bij het Uwv is niet zinvol wanneer er sprake is van een opzegverbod. De vergunning die het Uwv verleent is namelijk niet te gebruiken in combinatie met een opzegverbod. In de wet zijn ook de uitzonderingen op de basisregel beschreven. U kunt geen beroep doen op het opzegverbod tijdens ziekte wanneer u nog in uw proeftijd zit. Ook wanneer u ontslagen wordt vanwege bedrijfsbeëindiging of faillissement kan het ontslag toch rechtsgeldig zijn. Herkent u deze situatie? Heeft u advies nodig bij ontslag tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact met ons op en wij kunnen u meer vertellen!

Ontslag reorganisatie

Bij elke reorganisatie is het voor werknemers spannend of zij nog wel hun baan kunnen behouden. Elke reorganisatie zaait onrust op de werkvloer. Medewerkers willen graag zo snel mogelijk uit duidelijkheid in deze onrustige periode. Wanneer u te maken krijgt met een reorganisatie en u wordt ontslagen kan dit in het begin een schok voor u zijn. Het is zeker in deze periode belangrijk dat u uw rechten en plichten kent. Zo kunt u in aanmerking komen voor een WW uitkering. Ook kunt u vragen hebben over de gehele gang van zaken en de procedure. Wanneer u vragen heeft of advies nodig heeft over ontslag bij reorganisaties kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze partners kunnen u begeleiden in deze onrustige periode.

Terug naar overzicht