Ontslagprocedures

Ontslagprocedures

Wanneer uw werkgever van plan is u te ontslaan dient hij aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Ook als werknemer kunt u niet zomaar ontslag nemen. Vaak heeft u een opzegperiode, dit is een termijn waarin van u wordt verwacht dat u uitwerkt. Het opzegtermijn staat meestal benoemd in uw contract of cao. Mocht er in uw contract en uw cao niets staan over opzegtermijnen dan dient uw werkgever zich te houden aan de wettelijke opzegtermijnen.

Uwv ontslagprocedure

Sinds de nieuwe ontslagwet van toepassing is kan niet meer worden gekozen voor het Uwv of de kantonrechter. In de wet is vanaf heden vastgelegd welke route genomen dient te worden. Bij het Uwv worden ontslagen behandeld die voortvloeien uit langdurige arbeidsongeschiktheid of vanwege bedrijfseconomische redenen. De behandeling bij het Uwv van de ontslagaanvraag duurt ongeveer vier weken. Het Uwv kan tijdens de behandeling van een ontslagaanvraag gebruik maken van hoor en wederhoor. Dit kan worden toegepast als u als werknemer het bijvoorbeeld niet eens bent met de aanvraag voor het ontslag. Heeft u advies nodig bij het aanvechten van uw ontslag? Of andere vragen? Neem dan contact met ons op voor advies.

Kennelijk onredelijk ontslag

Heeft u bedenkingen bij uw ontslag? U kunt een procedure starten bij de rechter. De rechter zal uw situatie dan beoordelen. Per 1 juli 2015 is de mogelijkheid om een kennelijk onredelijk ontslagprocedure te starten komen te vervallen. Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met uw ontslag? Wij kunnen samen met u bekijken welke stappen u het beste kunt nemen.

Voor advies kunt u contact met ons opnemen.

Terug naar overzicht