Betalingsvoorwaarden

Betalings-voorwaarden

Bij het doen van zaken is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken, met name over betalingen. Betalingsvoorwaarden hebben betrekking op de manier waarop en wanneer betaling van facturen plaats moet vinden.

Enkele zaken die voorkomen in betalingsvoorwaarden:

  • Betalingstermijn (binnen bijvoorbeeld 14 dagen);
  • reclamatietermijn;
  • directe ingebrekestelling bij te laat betalen;
  • het aantal termijnen en de data van opeisbaarheid bij voortschrijdend aangenomen werk;
  • boete en verdere consequenties bij overschrijding van de betalingstermijn.

Problemen met betalingsvoorwaarden

Als het betaalgedrag van uw klanten problemen oplevert dan is het handig als u betalingsvoorwaarden heeft. Heeft u deze niet, dan wordt het incasseren van openstaande facturen bemoeilijkt. In de praktijk kan het zelfs zo zijn dat de kostenvergoeding door de rechter wordt afgewezen, zodat u hierdoor hoge kosten kunt overhouden.

Het opstellen van betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden dienen juridisch correct te worden opgesteld. Dit is helaas niet het geval, met als gevolg dat de betalingsvoorwaarden niet rechtsgeldig zijn. Daarnaast is het wettelijk verplicht om de betalingsvoorwaarden vóór of tijdens het afsluiten van een overeenkomst kenbaar te maken aan uw klanten. Het beste kunt u daarom uw klanten laten tekenen voor ontvangst en akkoord van de voorwaarden en deze op te nemen in uw offerte of contract.

Hulp bij het maken van correcte betalingsvoorwaarden

OmniCas kan u helpen met het opstellen van juridisch correcte betalingsvoorwaarden. Wij hebben zelf ook betalingsvoorwaarden, u zou zelfs deze kunnen overnemen. De betalingsvoorwaarden dienen bijvoorbeeld weergegeven te worden op de site maar onze klanten kunnen ook een link plaatsen naar de voorwaarden op ónze site. De betalingsvoorwaarden zijn pas geldig wanneer de geaccordeerd zijn door de andere partij.

Terug naar overzicht